Jesteś tutaj: benjamin.edu.pl >Artykuły w kategorii ‘Szkoła

A może szkoła muzyczna?

Czy do wyboru rodzice oraz uczniowie mają tylko i wyłącznie placówki publiczne i prywatne? Owszem taki podział istnieje, ale dla utalentowanych muzycznie dzieci istnieje jeszcze jeden wybór. Dla tego typu dzieci najlepszym wyborem byłoby kontynuowanie nauki w szkole muzycznej. Tego typu placówki znajdziemy w największych polskich miastach. Szkolnictwo muzyczne, zarówno na poziomie podstawowym, średnim jak i wyższym w naszym kraju ma długoletnią tradycję. Można wyróżnić szkoły muzyczne pierwszego stopnia oraz szkoły muzyczne drugiego stopnia. W tych pierwszych placówkach naukę kontynuują zwykle dzieci w wieku pomiędzy 5 a 16 rokiem życia. Szkoły muzyczne drugiego

Szkoły waldorfskie

O poziomie polskiego szkolnictwa można powiedzieć naprawdę wiele. Coraz więcej osób narzeka na zbyt niski poziom nauczania. Rodzice zniechęci ofertą edukacyjną publicznych placówek poszukują alternatywy. Często alternatywą tą okazuje się być szkoła waldorrska. W tradycyjnej placówce edukacyjnej największy nacisk kładziony jest przede wszystkim na przekazywaniu wiedzy. W szkole waldorfskiej głównym celem jest kształtowanie osobowości dziecka. W szkole waldrofskiej nie występuje więc zjawisko w postaci braku promocji do następnej klasy. Uczniowie nie przechodzą przez kolejne etapy edukacji tak jak w tradycyjnej placówce. Zajęcia odbywają się w jednej grupie, k

Nauczanie początkowe

Nauka w szkole podstawowej podzielona jest właściwie na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje klasy od I do III i znacząco się różni od systemu nauki w klasach wyższych. Po pierwsze w klasach wczesnoszkolnych nie ma tradycyjnej klasyfikacji ocen. Nie ma również sztywnego podziału na konkretne przedmioty. Wiedza przekazywana jest w sposób zintegrowany, język polski przeplatany jest przyrodą, matematyką czy plastyką. NA dobrą sprawę nauczanie zintegrowane ma przede wszystkim przygotować dziecko do dalszej nauki, w klasach wyższych. Pierwsze etapy nauki stawiają również na to by dziecko rozwinęło swoje zdolności społeczne. Nauka na tym etapie edukacji odbywa się zwykle