Jesteś tutaj: benjamin.edu.pl > Matura > Klasa maturalna a wybór zawodu

Nauczanie początkowe

Nauka w szkole podstawowej podzielona jest właściwie na dwa etapy. Nauczanie początkowe Pierwszy etap obejmuje klasy od I do III i znacząco się różni od systemu nauki w klasach wyższych. Po pierwsze w klasach wczesnoszkolnych nie ma tradycyjnej klasyfikacji ocen. Nie ma również sztywnego podziału na konkretne przedmioty. Wiedza przekazywana jest w sposób zintegrowany, język polski przeplatany jest przyrodą, matematyką czy plastyką. Nauczanie początkowe NA dobrą sprawę nauczanie zintegrowane ma przede wszystkim przygotować dziecko do dalszej nauki, w klasach wyższych. Pierwsze etapy nauki stawiają również na to by dziecko rozwinęło swoje zdolności społeczne. Nauka na tym etapie edukacji odbywa się zwykle w jednej sali lekcyjnej z jednym nauczycielem. Nauczanie początkowe Dopiero od czwartej klasy szkoły podstawowej panuje podział na sztywne przedmioty w postaci matematyki, fizyki czy chemii. Źródło: http://stud-tour.edu.pl/