Jesteś tutaj: benjamin.edu.pl > Szkolnictwo ponadgimnazjalne > Rynek pracy a szkoły zawodowe

Odtrącenie przez rówieśników wśród nastolatków

Młodzież bywa bardzo niesprawiedliwa. Odtrącenie przez rówieśników wśród nastolatków Ta niesprawiedliwość może objawiać się w różnoraki sposób. Po pierwsze, często oceniają ludzi w sposób powierzchowny, przez co odrzucają rówieśników ze swojej paczki. Odrzucenie nie jest procedurą formalną. Nikt jej nie spisuje nie podpisuje ani nie zatwierdza przez głosowanie. Najczęściej jest decyzją jednej osoby, która na podstawie własnej opinii osądza innych i przyjmuje bądź nie do swego grona. Często bardzo krzywdząc przy tym. Żeby nie być odrzuconym trzeba być podobnym do innych. To bardzo surowe kryterium szczególnie dla młodych ludzi, którzy są indywidualnościami. Odtrącenie przez rówieśników wśród nastolatków Jednak każde indiwiduum potrzebuje akceptacji wśród przyjaciół. Bez niej jego rozwój jest kaleki i niedoskonały. Czasem jednak jest zbawienny bo zapobiega wpadnięciu w złe towarzystwo. Częściej jednak wyrządza więcej szkody niż pożytku. Odtrącenie może dotykać rozmaitą młodzież. Odrzucane mogą być całe grupy, lub pojedyncze osoby. Jednak najwyraźniejszym odtrąceniem jest to w którym decydującą rolę odgrywają różnice narodowościowe czy etniczne. Czarni, Cyganie, Żółci – wszyscy oni mają problem z odnalezieniem się wśród rówieśników np. z Polski. Dlaczego? Bo młodzi uczą się tego od nas, dorosłych. Czyż my Polacy nie szczycimy się tolerancją? Tylko pokazanie tolerancji może czegoś nauczyć młodych, w innym przypadku będą popełniać nasze błędy. Odtrącenie przez rówieśników wśród nastolatków Ludzi należy traktować sprawiedliwie, tak jak byśmy chcieli, by traktowane było nasze dziecko.