Jesteś tutaj: benjamin.edu.pl > Dziecko w szkole > Gdy dziecko nie chce chodzić do szkoły

System nauczania w gimnazjum

Zgodnie z reformą z 1999 roku do systemu oświaty zostały wprowadzone szkoły gimnazjalne. System nauczania w gimnazjum Nauka w nich trwa trzy lata i kształci młodzież w wieku od 13-16 lat. Kształcenie to ma charakter bardzo ogólny, ma ono bowiem zapewnić podstawy wiedzy potrzebne nastolatkom do dalszego kształcenia. Tak więc nauka w gimnazjum obejmuje takie przedmioty jak język polski, dwa języki nowożytne do wyboru przez dyrektora szkoły, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka, informatyka, muzyka, plastyka, historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa oraz różnorakie zajęcia artystycznie i techniczne. System nauczania w gimnazjum Ponadto, rodzice mogą wyrazić zgodę na to, by ich dziecko uczęszczało na zajęcia z religii, bądź też zajęcia wychowania do życia w rodzinie, które jednak nie są obowiązkowe. Jeśli dziecko nie chodzi na religię to dyrektor szkoły powinien zagwarantować mu lekcje z zakresu etyki. Nauka w gimnazjum kończy się egzaminem gimnazjalnym, który to musza napisać uczniowie klas trzecich pod koniec swojej nauki w szkole gimnazjalnej. Egzamin i jego termin jest ustalany przez Centralną Komisję Edukacyjną. Aktualnie ma on się składać z sześciu części pisemnych mających na celu sprawdzenie wiedzy nastolatka. Są to część z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii, wiedzy o społeczeństwie i języka obcego nowożytnego. System nauczania w gimnazjum I chociaż wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie gimnazjum to jednak jest istotny przy rekrutacji do szkoły średniej czyli do liceum ogólnokształcącego, profilowanego, do techników, bądź szkoły zawodowej.