Jesteś tutaj: benjamin.edu.pl > Dziecko w szkole > Dodatkowe zajęcia dla dzieci

System nauczania w podstawówce

Szkoła podstawowa podzielona jest na sześć klas, które z kolei tworzą dwa trzyletnie etapy nauki. System nauczania w podstawówce Pierwszy etap do klasy od pierwszej do trzeciej. Jest to etap tak zwanego nauczania zintegrowanego. To specjalny blok zajęć prowadzony przez jednego nauczyciela będącego również wychowawcą dzieci uczęszczających do klas od pierwszej do trzeciej. Jest to dobre rozwiązanie, bowiem nauczyciel sam ustala ile trwają zajęcia. Bardziej zorganizowana nauka zaczyna się w klasach od czwartej do szóstej czyli w drugim etapie kształcenia podstawowego. Tutaj zajęcia prowadzą różni nauczyciele. Całość nauczania podzielona jest na przedmioty takie jak język polski, matematyki, język obcy nowożytny, przyroda, historia, muzyka, plastyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, religia. System nauczania w podstawówce Dzieci w tych zajęciach muszą uczestniczyć w wymiarze 45-minutowym na każda lekcję i średnio po 10 minut na każdą przerwę między zajęciami. Oprócz tego dyrektor szkoły podstawowej ma do dyspozycji dodatkowe godziny będące specjalnymi limitem. W ten sposób może on wprowadzić dodatkowe zajęcia edukacyjne. Może to dotyczyć wszystkich uczniów, bądź też tylko konkretnej grupy. Może to być dodatkowy język obcy, albo jakieś zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przeznaczone dla słabszych dzieci, którym nauka przychodzi z większą trudnością. Edukacja w podstawówce kończy się specjalnym sprawdzianem wiedzy i umiejętności. Jest on taki sam dla wszystkich uczniów i sprawdza on wiedzę z zakresy zarówno przedmiotów przyrodniczo-matematycznych jak i humanistycznych. System nauczania w podstawówce Organizowany jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.